POLITICA DE VENDA I CANCEL.LACIO/DEVOLUCIO

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

El lloc web ofereix el servei de contractació en línia, fet que suposa un servei 24h., senzill, directe i amb tots els avantatges de disposar d’un ampli catàleg de productes. La contractació en línia de qualsevol dels productes que s’ofereixen per la persona usuària implica l’acceptació expressa tant de les presents Condicions Generals com de les Particulars, relatives, entre d’altres, a modalitat, sistema d’avaluació, assistència, condicions per a lliurament de títol, metodologia, que si escau s’especifiquin per a cada producte.

Caràcter general:

Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari d’inscripció dels cursos/casals i el d’autorització i realitzar el pagament corresponent a cadascun.

Caràcter específic:

Reserva de plaça: Es realitzarà per rigorós ordre inscripció i pagament fins a completar el nombre màxim de places. En alguns casos poden regir unes condicions especials de les quals s’informarà condicions amb el temps necessari.

Política cancel·lació i devolucions:

La no assistència a l’activitat no comporta la devolució parcial o total de l’import de matrícula.

La devolució total de l’import del curs/casal només es farà en cas de malaltia. El club podria sol·licitar un informe mèdic.

El Club de Vela Platja Llarga es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si les condicions meteorològiques són adverses, només se’n surt en condicions meteorològiques favorables. En cas de condicions de vent adverses, s’oferiran activitats alteratives.