AVIS LEGAL

Condicions d’ús
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CLUB DE VELA PLATJA LLARGA informa que és titular del lloc web http://cvplatjallarga.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, CLUB DE VELA PLATJA LLARGA informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és CLUB DE VELA PLATJA LLARGA, amb CIF G43061506 i domicili social en Apartaments Platja Llarga, S/N, 43007 Tarragona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: oficina@cvplatjallarga.org.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CLUB DE VELA PLATJA LLARGA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CLUB DE VELA PLATJA LLARGA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Pagament electrònic

En virtut del compliment de la normativa EMVCo, MasterCard, VISA i la Directiva Europea PSDII, durant l’operació de pagament electrònic comunicarà informació referida a la connexió emprada a la sessió al Banc emissor de la targeta per procedir a la validació de l’operació de pagament realitzada per l’usuari.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
CLUB DE VELA PLATJA LLARGA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
CLUB DE VELA PLATJA LLARGA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CLUB DE VELA PLATJA LLARGA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
CLUB DE VELA PLATJA LLARGA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA amb CIF G43061506 i domicili social en Apartaments Platja Llarga, S/N, 43007 Tarragona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, CLUB DE VELA PLATJA LLARGA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.
CLUB DE VELA PLATJA LLARGA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CLUB DE VELA PLATJA LLARGA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@cnciutadella.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
CLUB DE VELA PLATJA LLARGA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CLUB DE VELA PLATJA LLARGA

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
CLUB DE VELA PLATJA LLARGA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CLUB DE VELA PLATJA LLARGA té el seu domicili a TARRAGONA, Espanya.