JUNTA DIRECTIVA

President

Manuel Pérez Saavedra

Vicepresident

Jordi Ramón Sumoy

Secretaria

Susana Rosa Carreño

Tresorer

Joan Miquel Capella Aznar

Vocal vela

Carlos Codina Cia

Vocal piragüisme

María José Galed Lacosta

Vocal aigües obertes

Mireia Sánchez Marques

Vocal salvament i socorrisme

Jordi Isidre Borràs Font

Vocal àrea socio-educativa

Ana Isabel González Ortiz

ESTATUTS

El Club de Vela es una entitat constituïda el 29 de juliol de 1981 que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

Si voleu saber més sobre el club i la seva raó de ser a continuació podeu accedir als estatuts.