Equip de regates

EQUIP REGATESL’equip de regates està pensat per continuar navegant a vela durant tot l’any. Tot seguint els objectius del programa d’estiu multivela, es duran a terme entrenaments dos caps de setmana al mes sota la supervisió d’un tècnic de la Federació Catalana de Vela.

OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROGRAMA:

  • Fomentar la pràctica de l’esport de la vela. Donar a conèixer la vela per tal de que els joves tinguin la capacitat de gaudir del mar; promoure una cantera d’aficionats que omplin el nostre club consolidant un grup que participi de manera continuada.
  • Crear un entorn saludable i de treball en equip. No oblidem que l’esport en serveix per  transmetre valors. Per aquest motiu és precís treballar des de un principi generant hàbits sans i esportius que arribaran a automatitzar-se en un futur.
  • Ensenyar a navegar amb qualitat, significat i destresa per tal de divertir-se i gaudir de l’esport de la vela. Continuació en la formació dels estàndards de la Federació Catalana de Vela superant els diferents nivells establerts.
  • Donar l´opció, als alumnes que tinguin un cert nivell, de competir dintre la Lliga de Patí Júnior promoguda per la Federació Catalana de Vela. Posant al nostre abast un sistema de competició atractiu i donant un sèrie de facilitats per mesurar-nos amb altres regatitstes de tota Catalunya.
  • Planificar i organitzar la temporada combinant la navegació amb activitats alternatives i entrenaments de condició física.

preus i horari

pati junior