Junta Directiva

President:
Manuel Pérez Saavedra

Vicepresident:
Jordi Ramón Sumoy

Secretari:
Susana Rosa Carreño

Tresorer:
Joan Miquel Capella Aznar

Vocal de vela:
Carlos Codina Cia

Vocal piragüisme-caIac:
María José Galed Lacosta

Vocal natació:
Mireia Sánchez Marques

Vocal salvament i socorrisme:
Jordi Isidre Borràs Font

Vocal área socio-educativa:
Ana Isabel González Ortiz

contacte