Estatuts

El Club de Vela es una entitat constituïda el 29 de juliol de 1981 que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

Si voleu saber més sobre el club i la seva raó de ser a continuació podeu accedir als estatuts.

Estatuts del club de vela platja llarga