Contact us

Les instal·lacions del Club de Vela estan obertes tots els dies de 10:00 a 17:00 en primavera-hivern i de 9 a 17:00 els cap sde setmana.

Administració:
Responsable: Hermina Hertea
oficina@cvplatjallarga.org.
Si desitgen contactar per telèfon els aconsellem que ho facin durant l’horari d’oficina, de dilluns a dissabte de 10 a 14h, trucant a l’977207789 o al 682 00 86 43.

Direcció esportiva
Responsable: Anna Culubret
direccioesportiva@cvplatjallarga.org
683 15 62 90.

Presidència:
Manuel Pérez Saavedra
presidencia_cvpll@cvplatjallarga.org

Comodor:
Oriol Mascareñas
comodor_cvpll@cvplatjallarga.org

Aigües Obertes / Natació:
Antoni Pérez-Portabella
aiguesobertesl@cvplatjallarga.org

Piragüisme:
Jordi Borràs
direccioesportiva@cvplatjallarga.org

Vela:
Carlos Codina
direccioesportiva@cvplatjallarga.org